Actie voorwaarden

Web development actie voorwaarden

  • Deze tarieven zijn alleen geldig voor eenmanszaken en bedrijven actief binnen het “klein MKB”. SAM helpt! houdt zich het recht voor bedrijven te weigeren voor dit actietarief.
  • Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  • De eventuele facturatie voor hosting, domeinregistratie, SSL certificaat en onderhoud geschiedt jaarlijks en bij aanvang.
  • Facturatie voor web development geschiedt 75% voor aanvang. Na ontvangst van de eerste betaling starten we met de bouw van de website. De resterende 25% wordt na oplevering gefactureerd of uiterlijk 5 weken na opdrachtbevestiging.
  • De algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, zijn op deze overeenkomst van toepassing.
  • De kosten voor het herschrijven van de teksten (€ 249,00) is uiteindelijke prijs is afhankelijk van de hoeveelheid tekst en het benodigde aantal uren. De prijs betreft een indicatie.